Mir si raus

 

De Buschtawebësch

Theme
Bëschschoul Useldéng
Cycle
C1
C2

Kompetenze vum Léierplang

Sprooch

Material

Bengelen

Oflaf vun der Aktivitéit

Mir sichen an der Natur no Bengelen déi ausgesi wéi Buschtawen a leeë Wierder domat. D’Kanner vum C2 schreiwen d’Wieder an hiert Heft.

Dës Aktivitéit gët proposéiert vun
Fabienne Mertens, Bëschschoul Useldeng