Mir si raus

 

Orientatioun am Bësch

Theme
Coding dobaussen
Cycle
C3
C4

Dauer: 15 bis 20 Minutte

Kompetenze vum Léierplang

Kompetenzen vum Léierplang: Orientatioun, Sprooch, algorithmescht Denken

Oflaf vun der Aktivitéit

Ee Kand ass den Haaptcodéierer – di aner sinn d’Roboter. D’Kanner stelle sech ronderëm den Haaptcodéierer an e Krees. Dësen definéiert en Zil, wou d’Klass higoe soll. Wann d’Zil definéiert ass, ginn d’Befeeler mam ABC verknüpft fir se ze standardiséieren. Beispill:

  • wann ech „A“ soen, dann maacht dir e Schrëtt no vir
  • wann ech „B“ soen, dann kuckt dir op de Bam deen ech definéiert hunn
  • wann ech „C“ soen, dann …

Nobereedung an der Klass

• Firwat ass et wichteg e gemeinsamen Code festzeleeën? A wéi engen Beräicher schafft een mat Code?

• Wéini ass de Programm effizient - also kommen d’Roboter op der definéierter Plaz un?

• Mat wéiengen Befeeler funktionéiert dat am Beschten?

• Begrëffer déi ugewand ginn: Befeel, Code, Befeelsketten, Algorithmus, Programm, Variabel, ...

Iddien fir ze differenzéieren

Et kann een och maachen, datt all Kand à Tour de Rôle nei Befeeler definéiert. D’Kand 1 definéiert den Befeel « E », d’Kand 2 definéiert de Befeel « S », etc. Sou ginn d’Befeeler kontinuéierlech weiderentwéckelt an vum Grupp gemeinsam entscheed. An dëser Variant gëtt d’Zil eréischt definéiert wa bis 4 Befeeler ausgeschafft goufen, ab dem 5. Kand also. Eng weider Méiglechkeet ass fir Konditiounen mat eranzebréngen.

Als Beispill:

  • All d’Roboter, déi virum Programméierer stinn dréien sech bei den Bam A. Wa se net virdru stinn, dréien se sech bei de Bam B.
  • Wann haut d’Sonn scheint dréie mer eis bei A, soss bei B.
Dës Aktivitéit gët proposéiert vun
Groupe ICN https://www.educoding.lu