Mir si raus

 

Piktogrammer & Codes am Alldag

Theme
Coding dobaussen
Cycle
C1
C2
C3
C4

Dauer 30-60 Minutten

Kompetenze vum Léierplang

Langues : Production orale

Mathématiques : Espaces et formes

Mathématiques : Nombres et opérations

Sciences : Découverte de l'espace et de l'environnement

Material

Fotoapparat / Tablet

Virbereedung an der Klass

Virun der Aktivitéit soll am Sëtzkreess Thema Piktogrammer a Codes am Alldag kuerz ugeschwat ginn. Den Enseignant kann als Impuls 1-2 Beispiller aus der Schoul ginn (z.B. Toilettenzeechen, Raumnummer, etc.). Duerno kënne Schüler*inne selwer Beispiller nennen.

Oflaf vun der Aktivitéit

Bei engem Spadséiergang duerch Duerf/Stat probéiere mer esou vill Piktogrammer a Codes ewéi méiglech ze identifizéieren a mat enger Foto festzehalen.

Nobereedung an der Klass

Déi gesammelt Fotoe kennen digital oder rausgeprint der Klass presentéiert ginn. Am Uschloss kënne Piktogrammer an Codes kategoriséiert a sortéiert ginn (z.B. C1: no Faarwen oder am C4: Sproochegebonnen oder net).

Iddien fir ze differenzéieren

Aus de gesammelte Fotoen kann am Uschloss e Rallye geplangt ginn. Et kann een och no thematesche Piktogrammer sichen (z.B. Verkéier, Verbueter, etc.). Niewent visuelle Codes kann och no auditive Codes (z.B. Ticke vun der Luucht beim Zebrasträifen) gesicht ginn.

Dës Aktivitéit gët proposéiert vun
Groupe ICN https://www.educoding.lu; https://www.edumedia.lu