Mir si raus

 

Mission Bagger

Theme
Eis gebaute Welt
Cycle
C4

Dauer: 155-280 Minutten

Etapp 1 (Information): 5-10 Minutten

Etapp 2 (Recherche): 30-90 Minutten

Etapp 3 (Reflexion): 90-120 Minutten

• 3.1: 20-30 Minutten

• 3.2: 50-60 Minutten

• 3.3: 20-30 Minutten

Etapp 4 (Kreative Gestaltung): 30-60 Minutten

Kompetenze vum Léierplang

La langue luxembourgeoise, allemande, langue française – C4

 • Production orale et écrite
 • Compréhension de l’oral et de l'écrit

Sciences humaines et naturelles – C4

L’espace

 • Explorer des phénomènes
 • S’informer de façon ciblée et exploiter l’information recueillie
 • Exercer un jugement critique
 • Établir des interrelations
 • Imaginer, concevoir et mettre en œuvre un projet Interagir en utilisant différents modes de communication

Le temps

 • Explorer des phénomènes
 • S'informer de façon ciblée et exploiter l'information recueillie 
 • Exercer un jugement critique
 • Établir des interrelations
 • Imaginer, concevoir et mettre en œuvre un projet
 • Interagir en utilisant différents modes de communication

 

Arts plastiques – C4

 • Percevoir l’art au quotidien
 • Interpréter et apprécier des travaux d’autrui et ses propres travaux

 

Material

 • Fiche „Eis gebaute Welt – Mission BAGGER“, eng Fiche pro Schüler/-In,
 • déi 4 Eckziedelen als faarweg DIN A3 Blieder fir de Punkt 2 bei der Etapp2,
 • Eis gebaute Welt Rucksak (1x pro Klass),
 • Faarwen, Plakat, Pabeier,
 • Fotosapparat oder Tablett,
 • Drucker

Virbereedung an der Klass

All Informatiounen zur Virbereedung an zum Oflaf stinn op der Fiche.

• Etapp 1 (Information): an der Klass oder dobaussen (am Duerf oder an der Stad wou d’Schoul ass oder op enger anerer Plaz am Land am Kader vun engem Schoulausfluch)

• Etapp 2 (Recherche): an der Klass

• Etapp 3 (Reflexion): an der Klass oder dobaussen (am Duerf oder an der Stad wou d’Schoul ass oder op enger anerer Plaz am Land am Kader vun engem Schoulausfluch)

• Etapp 4 (Kreative Gestaltung): an der Klass

Oflaf vun der Aktivitéit

Etappen 1-4 laut Fiche „Eis gebaute Welt – Mission BAGGER“

Nobereedung an der Klass

keng Nobereedung, d’Fiche ass eng komplett Missioun; eventuell d’Kanner em Feedback froen zum Oflaf, zur Motivatioun, zum Lerneffekt

Iddien fir ze differenzéieren

Etapp 1 (Information):

• Vokabulär op Däitsch a Franséisch aféiere

Etapp 2 (Recherche):

• Vokabulär op Däitsch a Franséisch aféiere

• D’Kanner kucken sech de Bautereglementer, den allgemenge Bebauungsplang (PAG) an eventuell en Deelbebauungsplang (PAP) vun der Gemeng un

Etapp 3 (Reflexion):

• D'Kanner maachen eng Recherche iwwert Architekturgeschicht zu Lëtzebuerg

• D'Kanner verschrëftlechen hier Argumenter och nach

• D'Argumenter ginn ob Däitsch a Franséisch virgedroen

Etapp 4 (kreativ Gestaltung):

• Eenzel-, Tandem oder Gruppenaarbecht D’Kanner maachen eng Liesung ob enger anerer Klass oder um Elterenowend

Dës Aktivitéit gët proposéiert vun
Martine Bintner, professeure-architecte (martine.bintner@education.lu) Nadine Brix, professeure-architecte (nadine.bintner@education.lu)