Mir si raus

 

Mission: Der Platz und ich

Theme
Eis gebaute Welt
Cycle
C4

Dauer: 155-310 Minutten

Etapp 1 (Information): 5-10 Minutten

Etapp 2 (Recherche): 30-60 Minutten

Etapp 3 (Reflexion): 60-120 Minutten

• 3.1-3.4: 30-60 Minutten

• 3.5-3.8: 15-30 Minutten

• 3.9: 15-30 Minutten

Etapp 4 (Kreative Gestaltung): 60-120 Minutten

Kompetenze vum Léierplang

La langue luxembourgeoise, allemande, langue française – C4

 • Production orale et écrite
 • Compréhension de l’oral et de l’écrit

Mathématiques – C4 Grandeurs et mesures

 • Utiliser des grandeurs dans des situations de la vie courante

Découverte du monde par tous les sens, éveil aux sciences, sciences naturelles et humaines / Éveil aux sciences – C4

L’homme

 • Explorer des phénomènes 
 •  S’informer de façon ciblée et exploiter l’information recueillie 

L'espace

 •  Explorer des phénomènes : 
 •  S’informer de façon ciblée et exploiter l’information recueillie
 • Exercer un jugement critique 
 •  Établir des interrelations
 • Imaginer, concevoir et mettre en œuvre un projet

Arts plastiques – C4

 • Imaginer des œuvres bi- et tridimensionnelles
 • Utiliser des techniques de base

 

Material

 • Fiche „Eis gebaute Welt – Mission DER PLATZ UND ICH“, eng Fiche pro Schüler/-In,
 • ee Qualitätsfragebogen zur Missioun DER PLATZ UND ICH pro Schüler/-In,
 • Eis gebaute Welt Rucksak (1x pro Klass),
 • Kartong, Faarwen, Kalkpabeier, Pesch, Schéier, variéiert Bastelmaterial,
 • Fotosapparat oder Tablett,
 • Drucker

Virbereedung an der Klass

All Informatiounen zur Virbereedung an zum Oflaf stinn op der Fiche.

Etapp 1 (Information): an der Klass oder dobaussen (am Duerf oder an der Stad wou d’Schoul ass oder op enger anerer Plaz am Land am Kader vun engem Schoulausfluch)

Etapp 2 (Recherche): dobaussen (am Duerf oder an der Stad wou d’Schoul ass oder op enger anerer Plaz am Land am Kader vun engem Schoulausfluch)

Etapp 3 (Reflexion): dobaussen (am Duerf oder an der Stad wou d’Schoul ass oder op enger anerer Plaz am Land am Kader vun engem Schoulausfluch) Etapp 4 (Kreative Gestaltung): an der Klass

Oflaf vun der Aktivitéit

Etappen 1-4 laut Fiche „Eis gebaute Welt – Mission DER PLATZ UND ICH“

Nobereedung an der Klass

keng Nobereedung, d’Fiche ass eng komplett Missioun; eventuell d’Kanner em Feedback froen zum Oflaf, zur Motivatioun, zum Lerneffekt

Iddien fir ze differenzéieren

Etapp 1 (Information):

• Vokabulär op Däitsch a Franséisch aféiere

Etapp 2 (Recherche):

• Vokabulär op Däitsch a Franséisch aféiere

• Zwou verschidde Platze mat de selwechte Critère vergläichen

Etapp 3 (Reflexion):

• E Moossstaf gerechte Plang vun der Platz am 1/50 zeechnen

Etapp 4 (kreativ Gestaltung):

• Eenzel-, Tandem oder Gruppenaarbecht

• Eng Maquette am Moossstaf 1/50 bauen

Dës Aktivitéit gët proposéiert vun
Martine Bintner, professeure-architecte (martine.bintner@education.lu) Nadine Brix, professeure-architecte (nadine.bintner@education.lu)