Mir si raus

 

Formen kleben

Theme
Mathé dobaussen
Cycle
C1
C2

Kompetenze vum Léierplang

Espace et formes – Analyser et représenter des figures géometriques dans le plan et l’espace

• Construire, décomposer et recomposer des figures géometriques : (cubes, pyramides,) carrés, rectangles, triangles

Material

Klebeband, dicke Kreide

Oflaf vun der Aktivitéit

Die Lehrperson klebt ein großes Quadrat auf den Schulhof. Die Kinder kleben dann mit dem Klebeband innerhalb des Quadrats gerade Linien, die sich kreuzen. Dabei entstehen Vielecke. Anschließend malen die Kinder die Vielecke mit Kreide aus und ziehen dann die Klebestreifen weg.

Es entsteht ein Kunstwerk aus vielen verschiedenen Vielecken.

Wichtig ist, dass viel gesprochen wird: • Wien fënnt e Véiereck, e Dräieck?

• Ziel d’Säiten an d’Ecken.

• Fënns du och e Fënnefeck, e Sechseck…?

• Firwat ass dat e Fënnefeck? • Gëtt et och e Zweeeck? En Eeneck? Die Eigenschaften der verschiedenen Formen werden gemeinsam wiederholt: eckig oder rund, wie viele Ecken und wie viele Seiten, …

Nobereedung an der Klass

Dieses Kunstwerk kann anschließend auch mit Klebeband auf Papier hergestellt werden.

Iddien fir ze differenzéieren

Kinder können beim Kleben des Klebebands versuchen, Vielecke mit vorgegebenen Ecken zu erschaffen: „Klief en Dräieck, e Véiereck, e Fënnefeck, e Sechseck, e Sieweneck…“ „Gëtt et och e Zweeeck/Eeneck?“

Dës Aktivitéit gët proposéiert vun
Claudine Zahlen