Mir si raus

 

Mär ginn op de Bauerenhaff

Theme
Naturschoul Lasauvage
Cycle
C1
C2
C3
C4

Mär ginn op de Bauerenhaff. Eng gutt Iwwersiicht vun de pedagogesche Bauerenhäff fënnst Du op www.fermespedagogiques.lu  

Kompetenze vum Léierplang

Eveil aux sciences; Sproochen

Material

Stiwwelen, Handyen oder Kamera, Fotoapparat, Mikro oder Schreifmaterial

Dës Aktivitéit gët proposéiert vun

Naturschoul Lasauvage